thiềm thừ tài lộc

Cóc phong thủy bột đá xanh chiêu tài, chiêu lộc, phú quý FA104

1,218,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng cóc ba chân (thiềm thừ) bột đá màu (tại Việt Nam).