Chuỗi đeo tay đá thạch anh tím nhạt gia tài tăng lộc, hút vận may FS5102-4019

/images/post/2015/03/16/07//FS5102-4019.jpg

4,019,000 VNĐ

+ Chất liệu và hoàn thiện: nhạt (tại Việt Nam).
+ Kích thước: bi lớn, 17 bi
+ Khối lượng: 42.3g
+ Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, tạo sinh khí, thu hút vận may, gia tăng tài lộc, bảo trợ sức khỏe, trừ tà tịch tà …
+ Cách sử dụng: trang sức vòng đeo tay.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>